Access

List of Operators

get_diagonal_matrixGetDiagonalMatrixget_diagonal_matrixGetDiagonalMatrixget_diagonal_matrix
Get the diagonal elements of a matrix.
get_full_matrixGetFullMatrixget_full_matrixGetFullMatrixget_full_matrix
Return all values of a matrix.
get_sub_matrixGetSubMatrixget_sub_matrixGetSubMatrixget_sub_matrix
Get a sub-matrix of a matrix.
get_value_matrixGetValueMatrixget_value_matrixGetValueMatrixget_value_matrix
Return one ore more elements of a matrix.
set_diagonal_matrixSetDiagonalMatrixset_diagonal_matrixSetDiagonalMatrixset_diagonal_matrix
Set the diagonal elements of a matrix.
set_full_matrixSetFullMatrixset_full_matrixSetFullMatrixset_full_matrix
Set all values of a matrix.
set_sub_matrixSetSubMatrixset_sub_matrixSetSubMatrixset_sub_matrix
Set a sub-matrix of a matrix.
set_value_matrixSetValueMatrixset_value_matrixSetValueMatrixset_value_matrix
Set one or more elements of a matrix.